Nazywam się

Małgorzata Dajnowicz
studia historyczne ukończyłam na Uniwersytecie w Białymstoku. Uzyskałam tam także stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (2001 r.). Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii Polski i powszechnej XIX i XX wieku uzyskałam na Uniwersytecie Opolskim (2009 r.). Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskałam w 2019 r. Jestem kierownikiem Katedry Historii Kultury i Pracowni Historii Kobiet Uniwersytetu w Białymstoku, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Towarzystwa Kultury Języka, Stowarzyszenia Stypendystów ,,Polityki”, prezesem Instytutu Studiów Kobiecych.

Opublikowałam jako autor, współautor i redaktor ponad 140 prac naukowych z zakresu historii społecznej i politycznej, dziejów prasy, ruchów społecznych, myśli politycznej, tematyki kobiecej.

Pełnię funkcję Podlaskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków (od 2018 r.).