Kontakt

Małgorzata Dajnowicz

Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Historyczno-Socjologiczny

Instytut Historii i Nauk Politycznych

Zakład Ruchów Społecznych i Politycznych

Plac Uniwerysytecki 1

15-420 Białystok

Telefon: +48 85 745 74 44

Fax: +48 85 745 74 43