Kontakt

prof. zw. dr hab. Małgorzata Dajnowicz

Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

Katedra Historii Kultury

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

15-420 Białystok

Telefon: +48 85 745 74 44