Publikacje


Ponad 130 publikacji w języku polskim, francuskim, rosyjskim, angielskim

Monografie, prace po redakcją naukową

Artykuły w czasopismach

Rozdziały w monografiach