Publikacje (wybrane)


Ponad 140 publikacji w języku polskim, francuskim, rosyjskim, angielskim

Monografie, prace po redakcją naukową

Artykuły w czasopismach

Rozdziały w monografiach